12 zelfstandige units zorgvuldig ingepast in monumentale gebouwen in Den Bosch

Rijksmonument Den Bosch RestauratieTussen de Postelstraat en de Binnendieze in Den Bosch ligt een perceel met daarop een groot complex van gemeentelijke en Rijksmonumentale bouwwerken. Om dit grotendeels leegstaande complex bruikbaar te maken hebben we gekozen voor het plaatsen van een centraal, compact trappenhuis. Dit is een vrij rigoreuze ingreep maar hierdoor werd het mogelijk gemaakt om de rest van het monument onaangetast te laten. Bijkomend voordeel dat de verkeersruimte beperkt blijft waardoor het geheel beter exploiteerbaar is. De vergunning is verleend, de bouw is van start gegaan. Binnenkort meer hierover.